AKTUÁLNĚ / Ekologie

Na pražských sběrných dvorech se sbírá stále větší množství použitých tiskových kazet
Ilustrační foto. 
Autor / zdroj foto: Envato Elements

Praha

Asociace renovátorů tonerů ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy v rámci pilotního programu sběru použitých tiskových kazet umístila na 3 pražské dvory sběrné nádoby na separátní sběr použitých tonerových kazet.

V roce 2022 bylo celkem vybráno 3 856 kusů použitých tiskových kazet, z toho 886 tiskových kazet bylo originálních či dříve renovovaných originálních kazet. Tyto kazety mohou být procesem renovace znovu použity ke stejnému účelu. Celkem sběrem těchto kazet došlo k úspoře 8 320 kg primárních přírodních zdrojů, 3 890 kg emisí skleníkových plynů a téměř 600 kg odpadu.

Jednorázových kompatibilních kazet, pro které neexistuje žádný návazný průmysl, bylo vysbíráno 2 970 kusů. Tyto jednorázové kazety vytvořily téměř 2 800 kg odpadu, který byl uložen na skládky. U tohoto odpadu je možné na základě nezávislých testů předpokládat vysokou toxicitu. V provedených testech bylo zjištěno, že plasty kompatibilních tonerových kazet obsahují řadu zakázaných látek, včetně extrémně nebezpečných polutantů typu deca-BDE, octa-BDE či penta-BDE, které trvale zůstávají v životním prostředí, kumulují se v lidském organismu, pro který představují zvýšené riziko vzniku rakovin a dalších nemocí.

Ve srovnání s prvním dokončeným rokem projektu došlo k celkovému nárůstu počtu sesbíraných kazet o 24 %, k nárůstu počtu jednorázových kompatibilních kazet o 44 % a k poklesu počtu sesbíraných originálních kazet o 15 %.

Dále se tak rozevírají nůžky mezi poměrem ekologicky šetrných originálních či renovovaných originálních kazet a životní prostředí zatěžujícími jednorázovými kazetami. Zastoupení renovace schopných kazet bylo pouhých 23 %, oproti 77% zastoupení kazet jednorázových. V roce 2021 bylo 34 % kazet schopných renovace, zatímco 66 % kazet bylo jednorázových.

Nejvíce kusů použitých tiskových kazet, celkem 1 522 kusů, bylo vysbíráno na sběrném dvoře v ulici Zakrytá na Praze 4. Ve sběrném dvoře v ulici Pod Šancemi na Praze 9 bylo vysbíráno 1 179 kusů použitých tiskových kazet a ve sběrném dvoře v ulici Generála Šišky, Praha 12, bylo vysbíráno 1 155 kusů použitých tiskových kazet.

Magistrát hlavního města Prahy v roce 2022 zaznamenal ze strany obyvatel vysokou poptávku po pokrytí službou sběru použitých tiskových kazet na další sběrné dvory v Praze.

Pilotní sběr použitých tiskových kazet na pražských sběrných dvorech je realizován ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy v rámci projektu Šetřipřírodu.cz, provozovaným Asociací renovátorů tonerů z.s..

Autor / zdroj: Pavel Hrdlička

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
trendhim.cz
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.