EKONOMIKA / Podnikání

DPH bude muset platit méně podnikatelů. Jak se z daně vyvázat?
Ilustrační foto. 
Autor / zdroj foto: ingimage / Leviathan

Limit pro přihlášení k platbě daně z přidané hodnoty se od příštího roku zvýší na dva miliony korun. Plátci DPH se při příjmech do dvou milionů korun budou moci z této povinnosti vyvázat. Ti, kteří překročí dosavadní hranici příjmu jednoho milionu korun v listopadu, už se k DPH hlásit nemusí.

Ministerstvo financí předpokládá, že počet živnostníků osvobozených od uplatňování DPH vzroste zhruba o 11 %, tedy o 105 tisíc osob.

Nové limity mají platit od 1. ledna 2023, ale už letos jsou stanovena přechodná ustanovení. Například ti, jejichž obrat byl za 12 po sobě následujících kalendářních měsíců před prosincem 2022 v rozmezí od 1 000 000 korun do 2 000 000 korun, nemají povinnost podat přihlášku k registraci k dani z přidané hodnoty. Změna limitu pro přihlášení k DPH se tudíž týká již letošního roku.

Aktuálně tedy mohou nastat dvě situace:

  1. Ještě nejste plátci DPH:

Momentálně platí, že podnikatel, který za předchozích 12 kalendářních měsíců překročí obrat 1 milion korun, je povinen do 15 dnů po měsíci, v němž obrat překročil, podat přihlášku k registraci k DPH. Od následujícího měsíce se pak stane plátcem.

To znamená, že osoby, které překročily obrat za předchozích dvanáct kalendářních měsíců, již takovou přihlášku k registraci podat musely, a tím pádem se již plátci DPH staly,“ vysvětluje Michal Jelínek, partner V4 Group, a dodává, že jiná situace bude u podnikatelů, kteří obrat překročí až v listopadu 2022 nebo v prosinci 2022.

V takovém případě nemá tento podnikatel povinnost přihlášku do 15. 12. 2022, resp. 15. 1. 2023 podat a plátcem se od ledna 2023, respektive února 2023 nestane,“ upřesňuje Jelínek.

Vzhledem ke stávající situaci zákon zřejmě předpokládá, že podnikatelé budou z důvodu opatrnosti postupovat podle stávajícího platného zákona a přihlášku k registraci podají. V takovém případě mohou podle přechodných ustanovení do 15. 12. 2022, resp. do 16. 1. 2023 nebo do 5 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti zákona sdělit správci daně, zda mají úmysl stát se plátcem, či nikoliv,“ uvádí Michal Jelínek.

  1. Již jste plátci DPH:

V případě, že podnikatel už plátcem DPH je, může o zrušení plátcovství požádat. Způsob a lhůty se však budou odvíjet od data účinnosti zákona:

    1. Pokud plátce v období 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících dni nabytí účinnosti zákona přesáhl obrat 1 000 000 Kč, ale nepřesáhl obrat 2 000 000 Kč, může o zrušení registrace požádat do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti zákona.

Přechodná ustanovení tak umožňují zrušit plátcovství k DPH bez ohledu na splnění dalších podmínek zákona o DPH, jako je např. trvání plátcovství po dobu jednoho roku nebo ukončení ekonomické činnosti subjektu.

    1. V dalším období, tedy po nabytí účinnosti zákona, může plátce registraci k DPH zrušit, pokud nepřekročí obrat 2 000 000 Kč, a to v souladu s platným ustanovením zákona o DPH.

Osoby, které by se teprve měly registrovat k plátcovství k DPH z důvodu překročení limitu za měsíc listopad nebo prosinec 2022, mohou správci daně svůj úmysl písemně sdělit volnou formou s uvedením svých identifikačních údajů. V případě zrušení registrace plátců DPH bude nutno, aby tyto osoby podaly žádost o zrušení registrace na příslušném formuláři,“ dodává Michal Jelínek z V4 Group.

Autor / zdroj: Monika Lukešová

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
trendhim.cz
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.